SANIVALL

SANIVALL Dezinfekciono sredstvo na bazi patentirane formulacije glutaraldehida i didecildimetilamonijum hlorida. Primenjuje se za dezinfekciju prostora za životinje (staje, farme, veterinarske stanice – ambulante), podove, zidove, opremu, instrumente, alate, dezobarijere, transportna vozila, i u objektima u kojima je izražena potreba za visokim stepenom higijene. Visoko efektivna i efikasna u suzbijanju bakterija, virusa i gljivica. „BEZBEDNO […]

SANIVALL Read More »