SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU

SANIVALL
SANIVALL Dezinfekciono sredstvo na bazi patentirane formulacije glutaraldehida i didecildimetilamonijum hlorida. Primenjuje se za dezinfekciju prostora za životinje (staje, farme,
Read more.