MONIL BOLUSI ZA GOVEDA

MONIL®, 1125mg, bolus, za goveda

1.NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

 

GENERA D.D.

Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Hrvatska

 

2. IME LEKA

 

MONIL bolusi albendazol (1125 mg) tableta

za goveda

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

 

1 tableta sadrži:

Aktivna supstanca:

Albendazol 1125 mg

Pomoćne supstance:

Kalcijum-karbonat; kukuruzni skrob; želatin; magnezijum-stearat.

4. INDIKACIJE

Suzbijanje parazitskih invazija goveda uzrokovanih:

 • želudačno-crevnim nematodama: Haemonchus spp., Chabertia spp., Trichostrongylus spp., Ostertagia spp., Bunostomum spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp. i Strongyloides spp.;
 • plućnim nematodama: Dictyocaulus viviparus
 • zrelim oblicima velikog metilja (Fasciola hepatica) i malog metilja (Dicrocoelium lanceatum
 1. dendriticum);
 • pantljičarama roda Moniezia.

5. KONTRAINDIKACIJE

Lek ne treba primenjivati za vreme parenja i u prvih 45 dana graviditeta.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Kod pojedinih životinja jako inficiranih plućnim nematodama nakon terapije, a zbog prethodnog oštećenja pluća, kašalj može potrajati nekoliko dana.

Ako primetite neželjena dejstva ovog preparata obavestite Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije i/ili Predstavnika u Srbiji.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

 

Goveda.

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Tablete se daju peroralno bez prethodne pripreme životinja.

Da bi se tačno izračunala doza, potrebno je precizno odrediti telesnu masu životinje.

 

Goveda

Za suzbijanje metilja, želudačno-crevnih i plućnih nematoda i cestoda, jednokratno se daje:

 

Goveda Monil
150 kg t.m. 1,5 tableta
300 kg t.m. 3 tablete
450 kg t.m. 4 tablete
600 kg t.m. 5,5 tableta

 

Ako je indikovano suzbijanje samo želudačno-crevnih i plućnih nematoda i cestoda daje se jednokratno manja doza, koja iznosi:

 

Goveda Monil
do 75 kg t m. 0,5 tablete
150 kg t m. 1 tableta
300 kg t m. 2 tablete
450 kg t m. 3 tablete
600 kg t m. 4 tablete

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

 

Da bi se tačno izračunala doza potrebno je precizno odrediti telesnu masu životinje. Prilikom aplikacije treba paziti da se ne ozledi ždrelo ili meko nepce.

10. KARENCA

Meso i jestive iznutrice: 28 dana

Mleko: 5 dana

11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C. Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine.

Lek se ne sme koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju.

12. POSEBNA UPOZORENJA

Izmet lečenih životinja u prva 2-3 dana nakon dehelmintizacije treba sakupiti i neškodljivo ukloniti (npr. biotermička sterilizacija).

Albendazolom se ne može lečiti akutna metiljavost.

Kod zdravih životinja petostruka terapijska doza albendazola retko uzrokuje neželjena dejstva. Primena terapijskih doza leka Monil kod gravidnih krava, po pravilu, ne deluje štetno. Da bi se sprečilo eventualno teratogeno dejstvo albendazola na plod ne smeju se lečiti krave za vreme parenja i u prvih 45 dana graviditeta.

Interakcije s drugim lekovima nisu poznate.

Nakon aplikacije, oprati ruke.

Albendazolom se ne smeju zagaditi reke, potoci, ponornice, jezera, bare i drugi vodotokovi.

13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se prema važećim propisima.

14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

 

18.12.2015.

15. OSTALI PODACI

 

Pakovanje: Kartonska kutija u kojoj je Al/PE filma sa o dva bolusa (12×2 tablete).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AC11

Broj dozvole: UP/I-322-05/12-01/454 od 9.12.2015.

Translate »
0
  0
  Korpa
  Vaša korpa je praznaNastavi kupovinu