ANTIHELMINITICI

MONIL ALBENDAZOL TABLETA ZA OVCE
MONIL® tableta albendazol (120mg) tableta za ovce 1.IME LEKA MONIL tableta albendazol (120mg) tableta za ovce   2.KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI
Read more.
MONIL BOLUSI ZA GOVEDA
MONIL®, 1125mg, bolus, za goveda 1.NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA   GENERA D.D. Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Hrvatska  
Read more.
TELCEN
  Sastav: 1 ml rastvora za injekciju sadrži: Aktivna supstanca: Klosantel 50 mg Indikacije: Tretiranje životinja kod hepatičnih distomatoza (preventivno
Read more.